Pentagrammet.

Ordet penta er gresk og betyr fem. Pentagrammet kan blant annet bli kalt Salomos segl, Davids skjold og Betlehemsstjerna og Stella Maris. Pentagrammet var tegnet for Morgenstjerna, Venusstjerna, lysgudinnen. Også fødselsstjerna skal være femkantet.


Pentagrammet har lang historie. I den nære Orient er det kjent fra år 1000 f. Kr. For pytagoreerne ( 500 f. Kr. ) var det et svært betydningsfult tegn. Det sto for helse og var et hellig symbol for kroppslig og sjelelig harmoni.

Pentagrammet er også tegnet for mennesket, liksom tallet fem er menneskets tall; fem fingre, fem sanser, fem tær, fem aldrer.

Tegnet er ofte tegnet inn i en sirkel, og gir oss en følelse av balanse og harmoni. Innen Wicca blir det brukt som et tegn for de fire elementene : ild, vann, jord, luft og i tillegg sjelen. Eller : Kraft, kjærlighet, visdom, sannhet og kunnskap.

Når en skjærer et eple på tvers, ser kjærnehuset ut som et pentagram. Kjærnehuset med emner til nytt liv er et symbol for Modergudinnen. Og dette er kanskje opphavet til tegnet. I mytologien vår er det Idun som passer på eplene, som er symbol for evig ungdom, elskov og fruktbarhet.

Pentagrammet er alltid blitt brukt som et ondtavvergende virkemiddel på vogger sengebrett, saltkar og mer. Det var mye brukt av middelalderens trollmenn og alkymister, og det fikk særlig aktualitet under hekseforfølgelsen.

På Island ble det kalt Salomos segl eller ring, og det ble brukt som amulett. Den som bar dette tegn, kunne ikke drukne, ikke skades av våpen eller dø, ble det sagt.

I Norge ble det kjent over hele landet under forskjellige navn: femstjerne, stjernemerke, femhjørning, femvinkelmerke, femodd og femkant. Ved siden av alle de navnen som går på formen og tallet fem, ble det kalt alvekors, hekselås, tussemerke, nissemerke, murukross eller marekross.

Pentagrammet er et av de mest brukte vernetegn i folkekulturen. For å forebygge trolldom og ulykker kunne en bruke femstjernen og andre magiske tegn. Betegnelsen marekors brukt om pentagrammet viser at det ble brukt mot mara. Plasseringen ved dører og dørkarmer har trolig sammenheng med mara og skulle hindre henne i å slippe inn.

For at pentagrammet skal virke, må det tegnes på en spesiell måte. Først og fremst må det utføres i en strek., uten at kniven eller skriveredskapet blir løftet fra underlaget. Alle hjørner må være tette. Når en tegner merket på seg selv, skal det tegnes fra venstre mot høyre på en spessiell måte. Fra venstre bryst mot pannen, til høyre bryst, venstre skulder, høyre skulder og til slutt tilbake til venstre bryst. En kan følge linjene i pentagrammet i det uendelige, og slik danner det " den uendelige knuten".

Pentagrammet er et positivt og sterkt merke. Men som enkelte andre tegn kan det stå for motsatte krefter.

Når en tegner det med spissen opp, anroper en de gudommelige krefter til vern mot det vonde. ( hvit magi). Men tegner en det med spissen ned, påkaller en mørke makter og en kan bruke det til å skade andre. ( sort magi) Det er kjent fra middelalderens svarte messer at de nyttet seg av bakvendte symboler. Og slik er det faktisk brukt i dag også, i satanistiske bevegelser.

Mesteparten av disse opplysningene om pentagrammet har jeg funnet i boka: kors i kake, skurd i tre, av Asta Østmoe Kostveit.


Tilbake til sidelinker