Uttrykk brukt innen wicca.

Bål: Et ildsted .... som regel utendørs... Tradisjon ved Yule, Baltane og Midtsommer bl.a..

Fordervelse: Giftig, farlig, destruktivt, ondt... og dette kan rett og slett ødelegge livet vårt. Ordet inkluderer også de negative vanene våre osv.

Beltane: En wicca fest som feires den 30. April eller den 1. Mai ( her varierer tradisjonen litt fra sted til sted). Denne symboliserer "ekteskapet" mellom Guden og Gudinnen. Og står i sammenheng med sommermånedene.

Lime: Kost.

Bolin: Kkniven man for eks. bruker til å kutte urter med i magiske ritualer. Kan også brukes til andre ting.

Skyggenes bok: En wicca-bok med nedskrevne ritualer, oppskrifter og andre ting av magisk art. Den ble tidligere skrevet med hånd, men er nå også å finne på data. Ingen bok er lik den andre, hver heks har sin egen spesielle bok. Kombinert dagbok, kokebok osv.

Lade: ( Å lade) Til å infisere et objekt med personlig energi.

Forbannelse: Negativ energi rettet mot en person, plass eller ting.

Den gudommelige kraften: Den rene energien som eksisterer i Guden og Gudinnen. Livets kraft og kilden til alle ting.

Jordenergi: Dette er energien som finnes i steiner, urter, ilden, vinden osv. Innen magien, kombineres jordenergien med vår personlige kraft.

Elementene: Jord, luft, ild og vann. Dette er de fire energiene på jorden. Alt som eksisterer inneholder en eller flere av disse energiene.

Energi: Et vanlig uttrykk kraften som kroppen vår inneholder. ( også i alt annet levende) Denne energien har fått mange navn. På Hawaii heter den for eks. "mana".

Esbat: Et rituale innen wicca ( og også innen paganisme) som regel under fullmåne.

Magi: Magi eller trolldom er en naturlig og ikke overnaturlig prosess. Som ikke alltid blir forstått slik...

Den magiske stemme: eller kraftig hvisking. Dette er stemmen som blir brukt under magiske ritualer.

Pentakel: Et magisk verktøy. En rund plate eller lignende med en femkantet stjerne gravert eller malt.

Pentagram: En femkantet stjerne, alltid med en spiss opp. Pentagrammet symboliserer mange ting, de fem sansene, Elementene kombinert med Akasha; hånden, kroppen, jordelementet og elementet for penger, blant annet. Det er blitt brukt i magi i ca 2000 år, som regel for beskyttelse. I dag er det også forbundet med wicca. Ved en missforståelse er dette satt i sammenheng med satanisme. Men der er overhodet ingen sammenheng i det hele tatt!

Personlig energi, kraft: Energien, som kroppen vår inneholder. Kommer fra for eks. mat, vann, solskinn...

Underbevissthet: Gjennom denne mottar vi psykiske impulser, (uten at vi er klar over det). Denne arbeider mens vi sover, drømmer, mediterer eller ser inn i framtiden. Når underbevisstheten og bevisstheten samarbeider, får vi tilgang til informasjon vi ellers ikke ville fått tak i.

Mottagelig hånd: Under magien, blir kroppen fylt av energi utenfra gjennom den såkalte motagelige hånden.

Ritual: Sermoni.

Slik må det bli: En afformasjon som mange magiske formler og rim ender med.

Trylleformular: Ord som blir brukt i magiske ritualer.

Visualisering: Bilder man ser for seg. Visualisering er også brukt til å dirigere personlig kraft og andre former for energi for forskjellige formål mens magien foregår.


Tilbake til sidelinker