Yoga
..... det handler om å oppnå et avbalansert sinn. Og å komme i kontakt med seg selv og sin egen kropp....

Først noen gode råd, hentet fra boken yoga (Swami Shivapremananda.)

:: Ta deg tid til å vurdere dine egne tanker. Overvinn negativ tankegang. Når du oppdager at du tenker negativt om andre, bør du prøve å komme på noe positivt om dem

:: Vær mer bevist på egen adferd. Prøv å forandre deg hvis du har for vane å lyve. Personlig integritet er viktigere enn å skaffe seg en tvilsom fordel andre ikke har.

:: Er du sint, kan du prøve å vise tålmodighet og ikke miste selvbeherskelsen.

:: Forvent mer av deg selv enn av andre.

:: Tenk på de gode sidene til en du er glad i, ikke fra ditt ståsted, men fra vedkommendes.

:: Unngå å rettferdiggjøre dine egne handlinger. Har du rett, er det ingen grunn til å rettferdiggjøre seg selv. Tar du feil, kan du minst av alt tillate deg det.

:: Gå inn for å være smidig, for å tilpasse deg situasjoner og avfinne deg med andre - uten å miste kursen.

:: Unngå svik og bedrag ved å si hva du mener, og ikke gjør andre større eller mindre enn de er.

:: Lær av dine egne erfaringer.

:: Når du skal vurdere din egen situasjon, så hold deg til fakta heller enn å gi etter for urealistiske forhåpninger. Sannhetens første bud er kjensgjerninger.

:: Tenk langsiktig og ikke kortsiktig når du skal velge. Unngå hemmelighetsskremmeri. Det kan føre til skuffelse.

:: Bevar dømmekraften og unngå forutinntatte meninger ved å være rimelig og objektiv og ved å være ærlig om vedkommende.

:: Unngå impulsiv adferd. Da gjør du deg ikke skyldig i mistak og feildømminger.

:: Bli ferdig med fortiden og bruk ikke tid på å sørge over vennskap som er slutt.

:: Vær istedet til hjelp for andre ved å tilby forståelse, sympati og vennskap. Godta virkeligheten med et ydmykt sinn og hold fast ved din egen verdighet.

:: Hold deg frisk ved å skaffe deg morsjon. Det vil forbedre åndedrettet og derfor fremme klare og kreative tanker.

:: Vær på utkikk etter et arbeid du virkelig vil like, og sats på det. Skaff deg noe skapende å gjøre for å fylle tilværelsen og bygge opp selvtilliten og målbevistheten.

.... opprettholde harmoni.

Det er ikke lett å lære å håndtere psykiske årsaker til stress. Du er ikke alltid sikret full kontroll over din egen situasjon eller mulighet til å styre andres følelser overfor deg. På tross av det kan du likevel prøve å oppføre deg fornuftig og ikke overreagere.

Yoga er en omfattende livsvitenskap utviklet i India gjennom tusener av år. Det er av verdens eldste systemer for personlig utvikling og tar for seg fysisk, mental og åndelig helse. Yoga er fremfor alt en sunnhetsfilosofi som går ut på å forebygge sykdom ved å opprettholde harmoni og rette opp ubalanser før de får en sjanse til å sette seg fast, og gjøre alvorlig skade.

Foreløbig er det mest kvinner som driver med yoga. Men når det gjelder meditasjon er det nesten jevnt fordel mellom kjønnene. For bare 20 år siden ble den som praktiserte yoga betraktet som litt "spesiell", iallefall i vestens øyne. Nå undervises det i yoga overalt, både i grupper og enkeltvis. Yoga passer for folk i alle aldre, gammel som ung. For å være effektiv må yoga praktiseres regelmessig, men virkningen av den føles helt fra første dag.

En halvtime er tilstrekkelig for de flest pr. dag. Eldre mennesker har trolig ekstra stor nytte av yogatrening. Yogastillinger og serier av stillinger trener musklene, som reagerer ved å bli sterkere. Stress og indre spenning er ofte grunnen til at man starter med dette.
Fysiske øvelser gjøres for å oppnå god balanse, styrke, kondisjon og man blir også etter hvert veldig myk. Trener man hver dag vil leddene bevare sin mykhet.

Man får også en mye bedre kontroll over åndedrettet. Yogastillingene stimulerer kjertler, blodomløpet og, nervesystemet. Det har også vist seg at det og det har en positiv effekt på diabetes, asma, forhøyet blodtrykk, ryggplager, whip lash, psykiske lidelser m. m. Denne treningsformen har etterhvert nådd ut til alle lag i samfunnet som har oppdaget at yoga er en effektiv måte å koble av på, bli kvitt stress og komme i bedre fysisk og mental balanse. Jeg for min del har hatt god hjelp av yogaøvelser for ryggen og som et suplement til Taekwondotrening .(Koreansk kampsport.)

Vi har også yogastillinger for meditasjon.

Etterhvert som kroppen vår blir mer følsom tenker vi kanskje mer over hva vi spiser og mange går over til vegetarmat. Vi endrer også vanene ang. tobakk og alkohol etc.

Man vet ikke når yogaen oppsto - men arkeologer har funnet spor etter den som iallefall går 5000 år tilbake. Den ble første gang omtalt i en samling skrifter som kalles vedaene, og deler av dem går tilbake til minst år 2500 f.Kr., men det er i de såkalte upanishadene, (de senere delene av vedaene), at hovedgrunnlaget for yoga finnes. Direkte oversatt betyr yoga "union" eller forening.

Den klassiske yogaen begynte å ta form ca. 200 år e. Kr. Og den yogaen som vi kjenner i dag ble først skapt ca. 1100 e. Kr. Det var hovedsakelig konsentrasjonsøvelser, pusteteknikker og lovsang, som en del av religiøse ritualer for å komme i kontakt med gudenes verden. Budismen og hinduismen (hind. er rel. i yogaens hjemland) er bl. andre sterkt påvirket av yoga. Men man kan utøve yoga uavhengig av ens religion. Det er også mange retninger innenfor yoga.

Pusten .........

Pusten er veldig viktig når vi utfører yogaøvelser. Og bruker vi pusten og bevegelsene bevisst, har det som sagt god virkning på stress. Pusten er bindeleddet mellom kropp og sinn. Fra å være sløv, trett, deprimert og stresset går man over til å bli mer opplagt og får mere tiltakslyst.

Avspenning.

Man ligger på ryggen og pyster dypt. Det er god hjelp i en kasset eller cd med instruksjon og veiledning.

Meditasjon.

Man sitter på gulvet med bena i kors eller man sitter i en stol. Man følger en mental teknikk og kommer i en avspent tilstand. Effektiv mot stress, søvnløshet muskelspenninger o.s.v.


Tilbake til sidelinker